top of page

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Denisa Dudová, IČO: 01514512 se sídlem Čechova 514/13, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, je provozovatelem internetového obchodu www.divishka.cz. (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, splnění zákonné povinnosti a pro účely oprávněného zájmu Správce (dále jen „Právní důvod zpracování“) bude či může zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon, resp. název, sídlo, IČO, DIČ, jestliže je poskytnete. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

Kontaktní údaje správce jsou: Denisa Dudová, Vršovické náměstí 111/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice. E-mail: divishka3@gmail.com. Telefon: +420 775 012 755.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce osobních údajů kromě správce patří další zpracovatelé (subdodavatelé správce): podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy; zajišťující služby provozování e-shopu (Wix.com LTD) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu; zajišťující marketingové služby.

 

Správce Vás informuje, že osobní údaje uloží po dobu nezbytně nutnou v souvislosti se zákonným důvodem zpracování, přičemž tato doba může být až 5 let od uzavření kupní smlouvy, a ve vztahu k účetním a daňovým dokladům stanoví tuto dobu zákon či jiné právní předpisy v souvislosti s nutnou archivací. E-mailová adresa bude za účelem zasílání marketingových sdělení uložena a užívána do doby, než dojde z Vaší strany k odhlášení. Pro odhlášení použijte emailovou adresu divishka3@gmail.com.

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR; právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR; právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR; právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Poslední úpravy proběhly dne: 01.10.2023

Divishka_kytka.png
bottom of page